EN MODELL FÖR PROFESSIONELL PROJEKTLEDNING

EN LÄTTANVÄND PROJEKTMODELL FÖR DINA PROJEKT.

Den här tjänsten ger dig tillgång till vår populära projektmodell ProjektStegen®. Modellen är enkel att använda och innehåller beskrivningar, över 50 dokumentmallar, exemepl och checklistor.


Flera tusen nöjda användare i olika branscher

Från beställning till avslut av projekt. Passar alla typer av projekt. Inga förkunskaper behövs. Tydliga beskrivningar, exempel och checklistor för varje steg

Över 50 olika dokumentmallar

 • Projektdirektiv – Beställarens dokument för att initiera projektet
 • Förstudierapport – Beskrivning av olika möjliga lösningsförslag
 • Projektplan – Detaljerad beskrivning av hela projektet
 • Leveransprotokoll – Protokoll för kvittens på levererat resultat
 • Slutrapport – Dokumentation av projektet och olika lärdomar
 • Aktivitetsbeskrivning
 • Aktivitetsförteckning
 • Analys av genomförbarhet
 • Avveckling
 • Begrepp och definitioner
 • Beställarens godkännande
 • Betalning
 • Budget
 • Ekonomisk kalkyl
 • Identifiera aktiviteter
 • Intressentanalys
 • Kommunikationsplan
 • Konsekvensanalys
 • Kvalitetsmål
 • Lagar och avtal
 • Leveransbeskrivning
 • Leveransförteckning
 • Metoder, Standards och Regler
 • Milstolpeplan
 • Möteskallelse
 • Mötesprotokoll
 • Prioriteringar
 • Projektdagbok
 • Projektorganisation
 • Projektrutiner
 • Resurssäkring
 • Riskanalys
 • Start
 • Statusrapport
 • SWOT-analys
 • Säkerhet och Sekretess
 • Tidrapport
 • Tidsplan
 • Uppföljning aktiviteter
 • Uppföljning projektleveranser
 • Ändringsförslag
 • Ändringsförteckning
 • Ändringsregler
 • Beslut-Grind 0 – Starta projektet och inleda förstudiefasen och/eller planeringsfasen
 • Beslut-Grind 1 – Godkänna resultatet från förstudien och ta ställning till projektets fortsättning
 • Beslut-Grind 2 – Godkänna resultatet från planeringen och ta ställning till projektets fortsättning
 • Beslut-Grind 3 – Godkänna samtliga leveranser och besluta att projektet skall avvecklas
 • Beslut-Grind 4 – Avsluta projektet

Kom igång snabbt och enkelt

Den mer oerfarne projektledaren får tydliga beskrivningar, exempel och hjälptexter. Den mer erfarne projektledaren får snabbt ett genomtänkt mallstöd för alla projektets faser & steg.

En väl beprövad projektmodell

Den första versionen utvecklades 1998, därefter har modellen årligen förbättras och utvecklats. Idag har den tusentals användare från de flesta olika branscher och typer av projekt.

Styrande dokument i flera versioner

De styrande dokumenten som ingår finns både med och utan hjälptexter. Det medföljer också enklare versioner av de styrande dokumenten för mindre komplexa projekt.


Vad ingår?

3 månaders access till tjänsten. Se innehåll nedan. OBS! Du får nyttjanderätt av alla dokumentmallar även efter att din tillgång till tjänsten upphört.

Digital handbok, med beskrivningar av projektfaser och steg
Över 50 st dokumentmallar i Microsoft® Office
Exempel för varje steg
Instruktionsfilmer
Checklistor för olika faser, roller och situationer
Ordlista

Vanliga frågor & svar

Scroll to Top